Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149
 

Epsilon Promenade, Wrocław, Polen

Kunde

CFE Polska

Ort

Wrocław, Polen

Zeitraum

6 Monate

Anzahl der Mitarbeiter

40 Personen

Facharbeiter

Eisenflechter, Schalungsarbeiter