Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149

Jesteśmy dostawcą specjalistycznego i wysoko wykwalifikowanego personelu dla branży konstrukcyjnej, produkcyjnej i IT na rynku europejskim.

WORKSOLUTIONS TO NOWOCZESNA FORMA POZYSKIWANIA I UDOSTĘPNIANIA KOMPETENCJI

"Jesteśmy elastyczną i dynamiczną firmą, pracującą w międzynarodowym środowisku. Szukamy nowych rozwiązań i potrafimy wyjść poza utarte schematy działania."

"Obsługujemy duże inwestycje udostępniając kilkudziesięcioosobowe zorganizowane zespoły pracownicze na czas trwania projektu, jak i małe kilkuosobowe zamówienia"

"Zasoby oferujemy w różnych formach prawnych i organizacyjnych: personel tymczasowy, B2B Match-Making, wynajem zespołów, outsourcing specjalistów, delegowanie transgraniczne, pośrednictwo w abonamencie"

"Nasza główna orientacja to obsługa nisz rynkowych i ich zapotrzebowania na specjalistyczne kompetencje. W Polsce jesteśmy absolutnym liderem H&R w prefabrykacji żelbetowej"

"Nasi Klienci to globalne korporacje, a także prężnie rozwijające się średnie polskie i europejskie podmioty"

"Posiadamy Ceryfikat Erlaubnis wydawany przez niemiecką Federalną Agencje Pracy –Budesagentur für Arbeit"

"Jesteśmy certyfikowaną Agencją Pracy Tymczasowej wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr 3174"

"Naszą specjalizacje opieramy na wieloletniej, głębokiej i technicznej znajomości branż"

"Koncentrujemy się na tworzeniu indywidulanych, kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań HR i biznesowych dających wymierną wartością dodaną"

"Specjalizujemy się od 2006 roku w innowacyjnym dostarczaniu zasobów do realizacji projektów w Polsce, Niemczech, Francji i Holandii"

Misję WORKSOLUTIONS realizujemy poprzez nasze cele:

  • Zapewnienie dla Klientów dostępności i gotowości zasobów poprzez szybki, łatwy i niezawodny dostęp do specjalistycznej siły roboczej, kadry nadzorującej i Specjalistów WORKSOLUTIONS

  • Tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań udostępniania kompetencji dostosowanych do wymagań projektu i oczekiwań Klienta

  • Skuteczność i trafność pozyskania zasobów oparta na ścisłym dialogu z Klientem, specjalistycznej wiedzy Zespołu oraz szerokiej sieci kontaktów międzynarodowych i z firmami specjalistycznymi

  • Świadczenie usług zgodnie z wymogami prawnymi polskimi i europejskimi

DLACZEGO MY?

Specjalizacja branżowa WORKSOLUTIONS
Pozwala nam rozmawiać z Klientem jego językiem, lepiej rozumieć jego potrzeby i spełniać oczekiwania. Szybciej i trafniej reagować na jego problemy. Znając specyficzne wymagania i priorytety branży, rozumiejąc kulturę i dynamikę tego otoczenia jesteśmy cennym i niezastąpionym partnerem przy realizacji inwestycji czy planu produkcji. Wiedza branżowa i inżynieryjny background Zespołu WORKSOLUTIONS pozwala na obsługę specjalistycznych nisz np. prefabrykacji żelbetowej, w której w Polsce jesteśmy absolutnym, bezkonkurencyjnym liderem w udostępnianiu zasobów.
Innowacyjność i kreatywność
Naszą strategię koncentrujemy na tworzeniu dla Klienta indywidulanych i zintegrowanych rozwiązań HR i biznesowych, które dostarczają wymierną wartość dodaną. Innowacyjne podejście do formy prawnej i organizacyjnej udostępnianych  zasobów umożliwia Klientom budowanie przewagi konkurencyjnej.
W kreowaniu efektywnych rozwiązań wykorzystujemy unikalne kompetencje Zespołu w zakresie Zarządzania innowacją i Project Managment, zdobytych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej poparte międzynarodowym, wieloletnim doświadczeniem konsultingowym. Dzięki nim potrafimy doskonale dostosować się do specyficznych i trudnych wymagań Klientów pracujących w systemie projektowym.
Gwarancja wysokiej jakości dostarczanych zasobów
Do branży konstrukcyjnej i prefabrykacji kierujemy wyselekcjonowany, sprawdzony wielokrotnie na naszych projektach personel. Zdobyte we współpracy doświadczenie pozwalają na praktyczne rozpoznanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji osobowościowych. To niezastąpiona wartość dla Klienta, który otrzymuję  skompletowane, wydajne organizacyjnie i technicznie brygady.
Solidna weryfikacja nowo pozyskanych kompetencji zapewniona jest poprzez unikalny, wnikliwy monitoring referencji na rynku pracy oraz audyt kompetencji dokonywany przez rzeczoznawców z branży.
Orientacja na sukces z zachowaniem wysokich standardów etycznych
Jesteśmy przekonani, że do osiągnięcia zamierzonego, wspólnego sukcesu niezbędne są długookresowe i wartościowe relacje z Klientem, pracownikami i partnerami. Fundamenty tych relacji budujemy starannie, zawsze w oparciu o Nasze Wartości:
  • Zaufanie
  • Odpowiedzialność
  • Solidarność
  • Motywacja
Naszych styl współpracy z Klientem opieramy na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Działamy zgodnie z filozofią, iż jedynie sukces naszego Klienta jest naszym sukcesem.
Zasięg międzynarodowy
Pracujemy w środowisku w międzynarodowy, bez barier językowych i z dużym wyczuciem różnic kulturowych kształtujących relacje z klientami zagranicznymi.
Podejmujemy się realizacji projektów dla zagranicznych wykonawców i producentów, polskich firm delegujących i zagranicznych Agencji Pracy. Świadczenie usług transgranicznych wymaga od nas zaawansowanych kompetencji w zakresie delegowania, popartych wieloletnim doświadczeniem, wnikliwą, stałą analizą zmieniających się i złożonych przepisów europejskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Posiadamy partnerów we Francji i w Niemczech oraz własne, wypracowane modele biznesowe i pracownicze do realizacji usług transgranicznych zgodnych z wymogami polskimi, lokalnymi i europejskimi.
ZAUFANIE
100%
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
100%
SOLIDARNOŚĆ
100%
MOTYWACJA
100%

CERTYFIKATY

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE