Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149
 

Zakłady Prefabrykacji Consolis, ZPO Ostrów Wlk., ZGP Gorzkowice

Klient

Consolis Polska

Miejsce

Zakład Prefabrykacji Ostrów Wlk., Zakład Prefabrykacji Gorzkowice, Polska

Okres

umowa ramowa od 2008 roku

Ilość pracowników

490 osób

Pracownicy fizyczni

pracownik wykończeniowy, zbrojarz, cieśla, stolarz, betoniarz