Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149

Outsourcing kadry IT to instrument strategiczny budujący Twoją przewagę konkurencyjną.

Body leasing IT to nowoczesne narzędzie biznesowe i forma outsourcingu, polegająca na oddelegowaniu naszych Specjalistów IT do realizacji określonego projektu informatycznego.

SZYBKI KONTAKT DLA FIRM

Możesz angażować specjalistów do wzmocnienie kompetencji zespołów projektowych tylko na czas trwania projektu. Płacisz tylko za ich usługę. Eliminujesz czasochłonny i kosztowny proces poszukiwań, rekrutacji, selekcji i zatrudniania właściwych pracowników. Zwiększasz elastyczność, usprawniasz działanie, jednocześnie redukując koszty.