Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149

Outsourcing procesów IT to zwiększenie skuteczności i efektywności wsparcia procesów biznesowych Klienta

Dostarczamy zasoby z doświadczeniem z konkretnej branży, co sprawia, że do Klienta trafiają zawsze Specjaliści – w zależności od potrzeb – o pożądanych kompetencjach technologicznych i branżowych.

Zlecenie na zewnątrz procesów obsługi informatycznej umożliwi ci skupienie się na poprawie jakości świadczonych usług biznesowych i efektywnej rozbudowie obszarów biznesowych Twojej firmy. Wykorzystanie zasobów zewnętrznych oznacza dostęp do fachowej wiedzy i najnowszych technologii przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych związanych z niepotrzebnym rozrastaniem się działu IT i jego infrastruktury obsługującej procesy biznesowe.

SZYBKI KONTAKT DLA FIRM

Usługi oferowane są dla klientów w sposób selektywny lub jako kompleksowa usługa outsourcingu IT, zależnie od potrzeb danego biznesu. Naszych Specjalistów obowiązują rygorystyczne procedury bezpieczeństw dotyczące utrzymania ciągłości działania systemów Klienta, parametrów wydajnościowych i zabezpieczenia danych.

W ramach usługi Outsourcing procesów IT:

  • projektujemy i budujemy od podstaw rozwiązania o nietypowym zakresie funkcjonalnym.

  • wdrażamy rozwiązania biznesowe oparte na sprawdzonych platformach aplikacyjnych.

  • zapewniamy utrzymanie i wsparcie dla istniejących aplikacji.