Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149

Team leasing IT to nowoczesne narzędzie biznesowe i forma outsourcingu.

Team leasing IT to nowoczesne narzędzie biznesowe i forma outsourcingu, polegająca na oddelegowaniu do realizacji określonego projektu informatycznego naszych skompletowanych zespołów projektowych IT z dedykowanych Team Leaderem lub Project Managerem.

SZYBKI KONTAKT DLA FIRM

Udostępnianie zespołów projektowych w modelu Team Leasingu  pozwala na bardziej efektywne realizowanie zmian w wybranych obszarach, zwiększa efektywność techniczną i organizacyjną dostarczanych zasobów.

W zależności od potrzeb pracujemy również w ramach zespołów projektowych zarządzanych przez przedstawiciela Klienta.