Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149

Pozyskujemy ludzi, którzy są w stanie wpływać na rozwój kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa.

Celem biznesowym w ramach tej usługi jest właściwy dobór specjalistów IT oraz krótki czas pozyskania niezbędnych kompetencji.

SZYBKI KONTAKT DLA FIRM

Poszukiwanie i selekcji specjalistów oraz kadry zarządzającej z obszaru IT odbywa się w oparciu cenne kontakty branżowe Zespołu Work Solutions oraz dostęp do międzynarodowej bazy specjalistów IT udostępnionych nam przez firmy partnerskie z obszaru IT.

Skuteczność i trafność poszukiwań zapewnia nam wnikliwa, techniczna weryfikacja kompetencji specjalistów zlecona wysoko wyspecjalizowanym firmom informatycznym  – naszym stałym, cennym partnerom.